Zwrot kosztów za sprzęt do pracy zdalnej bez PIT

Po stronie pracownika nie powstaje przychód, w sytuacji gdy pracodawca zwraca pracownikowi koszty poniesione na zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego.

Takie stanowisko zajął  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej  z  1 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK).  Zdaniem KIS bez znaczenia pozostaje fakt czy zapewnienie narzędzi i materiałów nastąpi w formie rzeczowej, czy przez wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika.

Otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie skutkuje powstaniem po stronie pracownika przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobne stanowisko Dyrektor KIS zajął w  interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.725.2020.2.KS), w której uznał, że zakup krzeseł biurowych na potrzeby pracy zdalnej w związku z epidemią koronawirusa nie spowoduje powstania przychodu podatkowego.