obliczenia

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych – projekt

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw. Według zapowiedzi zmiany mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

Zakres zmian:

  • skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni;
  • modyfikacja zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego;
  • prawo do zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało także w skutek śmierci pracodawcy;
  • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osoby współpracującej z osobą fizyczną;
  • brak prawa do zasiłków dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w przypadku zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, do czasu spłaty całości zadłużenia;
  • ujednolicenie zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi wspólników jednoosobowych spółek z o. o. oraz spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej;
  • skrócenie okresów, w których płatnik może sporządzać korekty informacji ZUS IWA;
  • bezgotówkowa forma wypłaty dla nowych świadczeń długoterminowych, przyznanych od 2022 r.