Polski Ład

Zmiany w Polskim Ładzie. Co się zmienia?

Rząd ogłosił kolejne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Wprowadzone zmiany są następstwem przeprowadzonych konsultacji społecznych, w których udział wzięli między innymi przedstawiciele księgowych i doradców podatkowych, przedsiębiorców i pracodawców.

 Najważniejsze zmiany po konsultacjach

  • Przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali:

         –  podatku liniowym i ryczałcie – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy

        – na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku.

  • PIT – ujednolicenie terminów rozliczenia dla wszystkich formularzy do 30 kwietnia.
  • Możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach pomiędzy maksymalnie 3 płatników od 1 stycznia 2023 r.
  • Kwota wolna rozliczana w zaliczkach – umowy zlecenia od 1 stycznia 2023 r.
  • Jednolity wzór oświadczenia PIT-2.
  • Korzystny PIT-0 dla seniorów.
  • Ulga na zabytki dotyczy tylko wydatków na remont.
  • Automatyczny zwrot nadpłaty składki zdrowotnej.
  • Wyłączenie odpowiedzialności księgowych.
  • Brak składki zdrowotnej do 6000 zł dla osób powołanych do realizacji m.in. obowiązków społecznych lub obywatelskich.

 

Zmiany po konultacjach

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych Ministerstwo Finansów wprowadza możliwość ponownego wyboru opodatkowania. Istnieje możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego.

Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego.

Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia. Ujednolicone mają zostać także zasady rozliczania się seniorów, którzy zdecydowali się dorabiać na emeryturze. PIT-0 ma obejmować także pracujących emerytów, którzy już świadczenie pobierali, ale z niego zrezygnowali na czas wykonywania pracy.

Drobna zmiana dotyczy także ulgi na zabytki. Będzie obowiązywała wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Ministerstwo Finansów przesuwa na 1 stycznia 2023 r. możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników. Dodatkowo wprowadzona zostanie rezygnacja z części obowiązków płatników. Między innymi wykreślony zostaje obowiązek wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. Co więcej, oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.