Jak napisać biznesplan | Co to jest biznesplan

Zasady konstruowania biznesplanu

Czym w zasadzie jest biznesplan?

Najprościej mówiąc, biznesplan to dokument danego przedsiębiorstwa, który zawiera opis celów, zadań i potencjalnych trudności, jakie może napotkać firma i jej właściciel. Opracowanie go, może w znaczący sposób pomóc w kierowaniu i efektywnym działaniu, co przekłada się również na wydajną pracę wszystkich osób, zajmujących poszczególne stanowiska.

Co powinien zawierać dobrze skonstruowany biznesplan?

Skoro już znamy definicję biznesplanu, warto byłoby poznać elementy, które powinien zawierać. Bez tego nie sposób wiedzieć, od czego zacząć i jak prawidłowo rozwijać firmę. 

Na dobry biznesplan składają się takie elementy jak:

  • Charakterystyka przedsiębiorstwa – czyli krótki opis tego, czym zajmuje się dana firma, jakie są jej dane adresowe, historia czy dotychczasowe osiągnięcia. Ponadto powinna również zawierać informacje na temat właścicieli oraz wykaz zasobów. 
  • Harmonogram działania – ustala i porządkuje określone zadania firmy, które należy zrealizować w danym terminie. Tyczy się to zarówno planów krótko-, jak i długo terminowych. Harmonogram pozwala w ten sposób jasno i precyzyjnie stworzyć zakres działań pracy.
  • Analiza finansowa – jest to bardzo ważna część biznesplanu, bez której ciężko oszacować przyszłe plany przedsiębiorstwa. Składają się na nią m.in. rachunki zysków i strat, informacje na temat źródeł finansowania oraz wszelkiej analizy bilansu i płynności prowadzonych rachunków. 
  • Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne – pierwsze dotyczy składu wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ich struktury organizacyjnej oraz systemu płac. Natomiast drugi element zawiera opis rynku i konkurencji, a także potencjalnych klientów, do których są przeznaczone świadczone usługi.
  • Produkty i usługi – to podstawowe przedmioty działalności, które oferuje firma. Powinny także zawierać opis, wady i zalety, a także informacje o tym, co je wyróżnia na tle pozostałej konkurencji. 

Jakie korzyści przyniesie Ci dobrze stworzony biznesplan?

Dobrze skonstruowany biznesplan może przynieść wiele korzyści, dlatego bardzo ważne jest to, aby rzetelnie go napisać. Musi on uwzględniać różne aspekty, nie tylko te związane z przedsiębiorstwem, ale także ogólną analizą rynku czy świadczonych usług. Warto poświęcić więcej czasu i stworzyć porządny biznesplan, który będzie niezwykle pomocny, zwłaszcza na początku prowadzenia działalności. Oczywiście nie da się przewidzieć wszystkiego, ale zawsze lepiej przemyśleć różne sytuacje i mieć kompleksowy opis firmy, niż działać pod presją bez żadnego planu. W ten sposób zarządzenie stanie się o wiele łatwiejsze i przyniesie mnóstwo korzyści.