Zarządzanie sukcesją w biznesie

Warto z odpowiednim wyprzedzeniem zastanowić się nad ewentualnymi zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdy osoby, które zbudowały sukces firmy, z przyczyn losowych nie będą już mogły kierować jej bieżącą działalnością lub zdecydują się przekazać efekty swojej pracy w ręce następców.

Niniejsza usługa skoncentrowana jest na pomocy przedsiębiorcom i spółkom w zakresie świadomego zaplanowania przeniesienia ich działalności na następców prawnych, a poza tym, na zabezpieczeniu przedsiębiorców oraz prowadzonych przez nich spółek od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci.

Nasze działania obejmują analizę sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej przedsiębiorców i spółek oraz przygotowanie i wdrożenie planu sukcesji, który zabezpieczy majątek firmy oraz interesy każdej ze stron.

Happy success business people working
 
Na etapie wdrożenia przewidujemy: