podanie ręki

Wsparcie z BGK dla leasingu

W ramach wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przygotował nowe ułatwienie w dostępie do finansowania dla mikro, małych i średnich firm, polegające na udzieleniu gwarancji dla leasingu.

Wsparcie może okazać się istotne dla dużej grupy przedsiębiorców, ponieważ aż 63% polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności. Na drugim miejscu znalazła się linia kredytowa, która jest ważna dla ponad połowy firm MŚP (55%), na kolejnym miejscu przedsiębiorcy wymieniają dotacje (49%).

Gwarancje BGK wykorzystują środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Pomogą one wygenerować akcję leasingową o wartości 5,6 mld zł i wesprą przedsiębiorców oraz polską gospodarkę w trudnym okresie pandemii koronawirusa. Nowe gwarancje BGK zabezpieczą do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem.

Całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2019 r. 78 mld zł, w ubiegłym roku było to 70 mld zł. Leasing to istotne źródło finansowania potrzeb MŚP. Teraz, co szczególnie ważne dla firm w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy będą mieli do niego łatwiejszy dostęp. Jednocześnie firmy leasingowe, które podpisały umowę o współpracy z BGK, udzielą leasingu na korzystniejszych warunkach.

Dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy mogą zaproponować korzystniejsze od standardowych warunków, m.in. obniżyć marżę leasingu/pożyczki, wydłużyć okres trwania leasingu/pożyczki, zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć wymagania co do poziomu innych zabezpieczeń.

Firmy leasingowe, które będą dystrybuować nowe produkty, będą mogły bardziej elastycznie kreować ich politykę cenową, dzięki temu, że BGK gwarantuje do 80 proc. wartości kapitału transakcji leasingowej. Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat, a maksymalna kwota gwarancji to 800.000 EUR. Prowizja płatna od kwoty gwarancji wynosi 0,2% za pierwszy, drugi i trzeci rok gwarancji, oraz 0,3% za czwarty i kolejne lata gwarancji. Należy podkreślić, że sam program jest bardzo istotnie wyposażony w kapitał, który pozwoli wykreować transakcje leasingowe o wartości ponad 5 mld zł (5,6 mld zł).

BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który wykorzystuje środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w formule regwarancji, aby zaoferować wsparcie dla biznesu. Pomoc skierowana jest do firm, które korzystają z leasingu lub pożyczki leasingowej jako alternatywy dla kredytu bankowego.

 

Źródło: https://media.bgk.pl/139335-bgk-wdraza-gwarancje-leasingu