Warto z odpowiednim wyprzedzeniem zastanowić się nad ewentualnymi zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w sytuacji, gdy osoby, które zbudowały sukces firmy, z przyczyn losowych nie będą już mogły kierować jej bieżącą działalnością lub zdecydują się przekazać efekty swojej pracy w ręce następców.

Niniejsza usługa skoncentrowana jest na pomocy przedsiębiorcom i spółkom w zakresie świadomego zaplanowania przeniesienia ich działalności na następców prawnych, a poza tym, na zabezpieczeniu przedsiębiorców oraz prowadzonych przez nich spółek od zdarzeń losowych, w tym nieszczęśliwych wypadków oraz śmierci.

Nasze działania obejmują analizę sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej przedsiębiorców i spółek oraz przygotowanie i wdrożenie planu sukcesji, który zabezpieczy majątek firmy oraz interesy każdej ze stron.

Na etapie wdrożenia przewidujemy:
  • zabezpieczenie finansowej pozycji właściciela firmy przy przenoszeniu własności na sukcesorów i na osoby lub grupy niepowiązane;
  • wsparcie nabywcy poprzez odpowiednie przygotowanie i szkolenia;
  • zapewnienie stabilnego kontynuowania działalności spółki poprzez m.in. wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności po sukcesji, określenie zasad ładu korporacyjnego, wsparcie w kwestiach prawnych i podatkowych oraz z zakresu finansowania działalności.
polski