Zakładanie firm

Pomagamy w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych czy komandytowych, zarówno metodą tradycyjną (umowa spółki zawierana w formie aktu notarialnego), jak również przez internet poprzez system S24 (umowa spółki w formie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym). Ponadto, asystujemy przy tworzeniu spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nasze usługi obejmują:
 • przedsiębiorstwa oraz przedmiotu działalności gospodarczej,
 • sporządzenie umowy spółki na indywidualne potrzeby klienta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • organizowanie spotkań w kancelarii notarialnej oraz wsparcie podczas czynności notarialnych,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w odpowiednich urzędach (spółki prawa handlowego),
 • przygotowanie wniosków o wpis wspólników spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • aktywny udział oraz monitorowanie procesu rejestracji przedsiębiorstwa do czasu jego finalizacji.

Doradztwo i wsparcie merytoryczne w obsłudze działalności podmiotów gospodarczych

Nasze usługi obejmują:

 • bieżące doradztwo na rzecz spółek handlowych, w tym doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek, doradztwo w zakresie zmian kapitałowych spółki, pożyczek wspólników, dopłat,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym umów spółek oraz regulaminów,
 • przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników,
 • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • aktywny udział i monitorowanie zmian w rejestrze przedsiębiorców;
 • bieżące doradztwo na rzecz spółek cywilnych oraz jednoosobowych przedsiębiorców,
 • w tym pomoc w wypełnieniu wniosków o dokonanie zmian, zawieszenia albo wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Likwidacja firm

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy rozwiązywaniu spółek, w tym prowadzenie i nadzór nad procesem likwidacji, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i zawiadomień wraz z możliwością pełnienia funkcji likwidatora.


Doradztwo w zakresie prawa pracy

Oferujemy doradztwo przy nawiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o szkolenie oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Ponadto, współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie pracy, dzięki czemu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradztwa kadrowo-płacowego na poziomie naszej spółki oraz doradztwa i reprezentacji procesowej na poziomie współpracujących z nami kancelarii.

polski