spotkanie

Usługa Twój e-PIT dostępna od 15 lutego 2021

Od 15 lutego 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła dla podatników w usłudze Twój e-PIT rozliczenia roczne za 2020 rok. Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Usługa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Na złożenie zeznania za 2020 r. podatnicy mają czas do 30 kwietnia 2021 r.

 

Osoby, które skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na uproszczoną formę rozliczenia rocznego podatku. Przygotowane przez KAS deklaracje PIT uwzględniają ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia. Podatnicy, którzy złożą PIT elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni – zgodnie z art. 77 §1 pkt. 5a ordynacji podatkowej.

Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. W przypadku PIT-37 i PIT-38 podatnik może postąpić na kilka sposobów:
  • zaakceptować przygotowane przez Urząd Skarbowy zeznanie bez zmian i wysłać;
  • uzupełnić je o dodatkowe odliczenia (np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgi rehabilitacyjną, ulgę na internet i lub ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na  indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz odliczenie wydatków mieszkaniowych), zaakceptować i wysłać,
  • odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie (zeznanie w formie papierowej można też złożyć bez odrzucania Twojego e-PIT).

Jeżeli do 30 kwietnia 2021 r. podatnik nie podejmie żadnych działań w związku ze złożeniem zeznania podatkowego za 2020 rok KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które zostały przygotowane na podstawie danych posiadanych przez Urząd w usłudze Twój e-PIT.

W przypadku PIT-28 i PIT-36 wypełnione formularze trzeba zaakceptować, niezależnie od tego, czy podatnik nanosił zmiany, czy też nie. PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r.

Uwaga: Przed zaakceptowaniem zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT należy sprawdzić, czy dane wprowadzone przez Urząd pokrywają się z tymi, które zostały wykazane w PIT-11. Brakujące informacje należy uzupełnić samodzielnie i dopiero wtedy zaakceptować zeznanie. Jeżeli podatnik zauważy błąd już po wysłaniu Twojego e-PIT, może złożyć korektę – również za pośrednictwem tej usługi.

Dostęp do usługi Twój e-PIT

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) możliwe jest poprzez:

  • Profil Zaufanym (PZ),
  • e-Dowód
  • bankowość elektroniczną

Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2019 r.
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2020 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) oraz potwierdzając kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A.

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatki.gov.pl w  zakładce „Twój e-PIT”.

Usługa Twój e-PIT zastąpiła rozliczenia PIT-40 sporządzane przez pracodawców

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wprowadziła zmianę m.in. w zakresie rozliczenia PIT przez pracodawcę, tj. uchyliła obowiązek sporządzania przez nich zeznań rocznych PIT-40 (poprzez wykreślenie art. 37). Od roku 2018 (czyli dla zeznań za 2017) rozliczenie PIT przez pracodawcę zostało zastąpione rozliczeniem PIT przez urząd skarbowy.