ołówek i liczby

Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

31.03.2021 r. mija termin sporządzenia sprawozdań finansowych, dla jednostek u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Wiele podmiotów oczekiwało, iż podobnie jak w ubiegłym roku ze względu na panującą pandemię, termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego zostanie przesunięty. Zgodnie z komunikatem[1] wydanym przez Ministerstwo Finansów oba terminy pozostają bez zmian. Jest to tym bardziej zaskakujące, po tym jak Ministerstwo poinformowało[2], że trwają prace nad przedłużeniem terminów na złożenie deklaracji i zapłatę CIT za 2020 r. (nota podatkowa jest częścią sprawozdania finansowego). Jednak zdaniem Ministerstwa Finansów „dane pozyskiwane ze sprawozdań finansowych stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wykorzystywane są one również do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania państwa.

Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że jednostki, w obszarze rachunkowości, w coraz większym stopniu wykorzystują e-rozwiązania w procesach księgowych i sprawozdawczych. Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej.”

W tym samym komunikacie Ministerstwo poinformowało, że w związku z licznymi postulatami, rozważa wydłużenie terminów dla organizacji non-profit.

 

 

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/termin-sporzadzenia-sprawozdan-finansowych-za-2020-r

[2] https://twitter.com/mf_gov_pl/status/1359873111093637122