lekarz

Szczepienia w zakładach pracy

Od 4 maja 2021 r. pracodawcy będą mogli zgłaszać chęć przeprowadzenia szczepienia w zakładzie pracy.  Rejestracja będzie możliwa, gdy pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia preparatu.

Zakład pracy może zgłosić:

 • pracowników zakładów pracy,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • członków rodzin tych osób.

 

Aby wziąć udział w programie szczepień, zakład pracy powinien zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny od 4 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W formularzu pracodawca będzie zobowiązany wskazać:

 • liczbę pracowników chętnych do zaszczepienia – minimum 300 osób;
 • dane Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą (PWDL) współpracującego z zakładem pracy;
 • deklarację przeprowadzenia szczepienia w ciągu maksymalnie 5 dni.

 

Zadania organizacyjne po stronie pracodawcy:

 • nawiązanie współpracy z PWDL lub osobą uprawnioną, która przeprowadzi szczepienia;
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL);
 • pokrycie możliwych dodatkowych kosztów, które mogą powstać przy organizacji szczepień (np. wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień).

 

Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Termin rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy będzie uzależniony od dostępności szczepionek.

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji szczepień w zakładach pracy można znaleźć na stronie : https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy