małpa

Stowarzyszenie KALAWEIT: Ocalmy Las Dulan i orangutany

Ocalmy Las Dulan i orangutany – możemy je uratować, kupując obszary leśne, zanim zrobią to przedsiębiorstwa produkujące olej palmowy.

STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Kalaweit działa na rzecz ochrony gibonów i orangutanów oraz ich siedlisk w Indonezji. Masowe wycinanie lasów na tamtych terenach związane z produkcją oleju palmowego zagraża indonezyjskim lasom i dzikiej faunie w krótkoterminowej perspektywie. Program został stworzony w 1998 roku przez Chanee i jest obecnie największym programem na świecie ratującym gibony. Kalaweit przygarnia na Borneo i Sumatrze gibony i inne gatunki w celu ich rehabilitacji. W ośrodkach stowarzyszenia przebywa obecnie ponad 400 zwierząt. Od 2012 roku stowarzyszenie kupuje obszary leśne, aby przekształcić je w prywatny rezerwat. Patrole konne i powietrzne chronią rezerwat przed kłusownictwem i wyrębem lasów. Stowarzyszenie zatrudnia 85 osób w Indonezji (opiekunowie, leśnicy, weterynarze itd.). Ambasadorką stowarzyszenia Kalaweit jest Muriel Robin.

Już 1 241 hektary lasu zostały w ten sposób uratowane przed wylesianiem.

CHANEE, ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA KALAWEIT

Urodził się w 1979 roku na południu Francji. Już w bardzo młodym wieku pasjonował się gibonami, a w wieku 18 lat wyjechał do Indonezji, aby poświęcić się ratowaniu tych zwierząt. Szybko zrozumiał, jak ważna jest skuteczna komunikacja, aby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców i zwiększyć rozpoznawalność stowarzyszenia Kalaweit. Po zrealizowaniu licznych filmów dokumentalnych, w tym programu „Sur la terre” z Mauriel Robin, Véronique Jannot i Antoine Duléry na kanale France 3 (emisja w godzinach największej oglądalności od 2016 do 2018), we wrześniu 2018 Chanee rozpoczyna współpracę w programie Michela Druckera „Vivement Dimanche” na kanale France 2 (obecność na planie oraz emisja materiałów wideo).

REZERWAT DULAN

Rezerwat znajduje się na wyspie Borneo, w części Kalimantan (dystrykt Barito Utara, wioska Butong). Celem stowarzyszenia Kalaweit jest ocalenie 1 500 hektarów lasu, gdzie żyje setka orangutanów i ponad 200 gibonów. Las ten jest otoczony przez przedsiębiorstwa produkujące olej palmowy i węglowe, które zagrażają mu w krótkoterminowej perspektywie, maksymalnie w ciągu 2-3 lat. Tę mozaikę lasów pierwotnych i wtórnych zamieszkują wyjątkowe dzikie zwierzęta: orangutany, gibony, langury, niedźwiedzie malajskie, pantery mgliste, nosacze sundajskie, makaki jawajskie, makaki orientalne, sambary jednobarwne, mundżaki itd. Rezerwat Dulan prowadzony jest przez stowarzyszenie przy wsparciu miejscowej ludności, która w dalszym ciągu może zajmować się tam swoimi tradycyjnymi zajęciami (zbieranie owoców, rattanu, kauczukowców) oraz może korzystać z jeziora w celu łowienia ryb. Kalaweit zabrania im jedynie polować i ścinać drzewa. Cały las należy do rodzin zamieszkujących Butong. Pragną one sprzedać swoje parcele stowarzyszeniu. Parcele mają od 0,3 do 25 hektarów. Zakup następuje po wytyczeniu granic parcel i spotkaniach z właścicielami gruntów. Po dokonaniu transakcji Kalaweit organizuje patrole nadzorujące w celu zapobiegania kłusownictwu i wycinaniu drzew. Strażnicy zatrudnieni przez stowarzyszenie pochodzą z Butong. Co 20-30 metrów wokół chronionego obszaru ustawione są tabliczki z napisem „Kalaweit, zakaz polowania”. Kalaweit kupiło już 625 hektary, do ocalenia pozostaje jeszcze 875 hektarów.

Zakup obszarów leśnych przed znajdującymi się wokół przedsiębiorstwami produkującymi olej palmowy i węglowymi jest absolutnie konieczny.

BUDŻET: musimy pilnie zabezpieczyć 300 hektarów.

PILNE ZAPOTRZEBOWANIE Do nabycia w późniejszym terminie
1 hektar = 900 euro

Liczba hektarów do zakupu

300 hektarów 575 hektarów
Łącznie 270 000 euro 517 500 euro

 

 

 

DAROWIZNA NA RZECZ KALAWEIT

Kalaweit jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z 1901 roku, uznanym za organizację pożytku publicznego. Wydaje zaświadczenia do celów podatkowych.

Osoby fizyczne korzystają z ulgi podatkowej w wysokości 66% wpłaconej kwoty do limitu 20% dochodu podlegającego opodatkowaniu.

OZNACZA TO, ŻE DAROWIZNA W WYSOKOŚCI 100 EURO PO ODLICZENIU PODATKU WYNOSI 34 EURO.

W przypadku przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, ulga podatkowa wynosi 60% wpłaconych kwot do limitu 5% obrotów (łącznie bez podatku).

WAŻNE: należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to darowizna na rzecz projektu „Dulan”.

  • Czek wystawiony na Kalaweit i zaadresowany na: Association Kalaweit, 69 rue Mouffetard, 75005 Paris.
  • Przelew bankowy na konto bankowe stowarzyszenia Kalaweit:
  • IBAN: FR25 3000 2032 8300 0007 0491 V21
  • BIC: CRLYFRPP
  • Domicyliacja: CL PARIS PORT ROYAL 00425
  • Lub za pomocą Paypall, HelloAsso, kartą płatniczą na naszej stronie internetowej

KONTAKT

Kalaweit Francja (Paryż):
69 rue Mouffetard, 75005 Paris
E-mail: kalaweit.france@yahoo.fr
Tel.: (+33) 07 86 01 18 87

Chanee, założyciel stowarzyszenia Kalaweit:
E-mail: kalaweitprogram@yahoo.fr

WIĘCEJ INFORMACJI:
Strona internetowa: www.kalaweit.org
YouTube: Chanee