spotkanie

Stanowisko UODO odnośnie pozyskania od kandydata na pracownika adresu zamieszkania

Według najnowszego stanowiska UODO przedstawionego w Newsletterze dla Inspektorów Ochrony Danych nr 5/2021 pracodawca ma prawo pozyskać adres zamieszkania od kandydata, którego zdecydował się zatrudnić, ponieważ jest to niezbędne do skierowania tej osoby na obowiązkowe wstępne badania lekarskie.

Art. 221 § 1 Kodeksu pracy wymienia katalog danych jakie można pozyskać od kandydata do pracy. Wśród nich nie wymieniony został adres zamieszkania. W konsekwencji pracodawca na podstawie tego przepisu nie może żądać adresu zamieszkania od kandydatów w procesie rekrutacji.  Dopiero w art. 221 § 3 Kodeksu pracy, który zawiera katalog danych jakie pracodawca może pozyskać od pracownika wymieniony został adres zamieszkania.

Zdaniem UODO pracodawca może pozyskać dane o adresie zamieszkania od kandydata, co do którego zapadła już decyzja o zatrudnieniu. Podstawą prawną dla pracodawcy do żądania adresu zamieszkania od kandydata jest:

  • 229 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy na podstawie, którego pracodawca zobowiązany jest kierować na wstępne badania lekarskie osoby przyjmowane; oraz
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników określające także wzór skierowania na badania lekarskie pracowników, który przewiduje przetwarzanie adresu zamieszkania podejmującego pracę lub zatrudnionego pracownika.