GUS wnioski

Sprawozdawczość GUS – co należy wiedzieć?

Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia informacje statystyczne dotyczące większości dziedzin życia publicznego. Zbierane informacje muszą być wiarygodne, rzetelne, niezależne i jakościowe. Wypełnianie wniosków dla GUS przez przedsiębiorców jest obowiązkowe. Wymaga się przy tym podania szczegółowych danych.

Podstawowe zasady składania sprawozdań do GUS

Główny Urząd Statystyczny wysyła do przedsiębiorców bezpośrednie wezwania. Dawniej odbywało się to w formie listownej, jednak obecnie GUS korzysta z drogi elektronicznej. Ze względu na obszerną treść dostarczonych formularzy, konieczne jest ich dokładne przeanalizowanie. Najlepiej zatrudnić w tym celu doświadczoną i wykwalifikowaną osobę. Wzór sprawozdań dla GUS jest ściśle określony i podlega konkretnym normom. Identyczne przepisy dotyczą każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od profilu prowadzonej działalności, wielkości czy ilości zatrudnianych osób. Wynika to z Programu badań statystycznych statystyki publicznej, który powstał w 2007 roku.

Do czego są używane wyniki badań GUS?

Na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego podane są informacje o sposobie wykorzystywania uzyskanych danych od firm. Służą one do:

  • podnoszenia dokładności statystyki publicznej;
  • kontroli jakości uzyskanych wyników badań;
  • usprawnienia przyszłych procesów dostarczania danych;
  • aktualizowania wykazów;
  • niwelowania obciążeń respondentów;
  • zaspokajania potrzeb użytkowników na podstawie otrzymanych informacji;
  • szacowania przyszłych wyników;
  • porównywania aktualnych wyników z poprzednimi.

Wpływ przepisów na transparentność przedsiębiorstw

Zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczne dane służą do rewidowania rzetelności firm. GUS szczegółowo sprawdza wiarygodność i dokładność dostarczonych danych, aby móc w ten sposób wyeliminować te błędy sprawozdawców, które pojawiają się najczęściej. Zwiększona jawność spółek zapewnia GUS-owi większą możliwość względem weryfikacji przedsiębiorstw oraz karania różnego rodzaju nieprawidłowości.
sprawozdawczość GUS

Złożenie sprawozdania dla GUS – ile czasu ma na to przedsiębiorca?

Główny Urząd Statystyczny monitoruje czas na złożenie formularza. Każda firma dostaje indywidualne zawiadomienie, w którym określone są ramy czasowe ją obowiązujące. Daty są dokładnie określone w przedziale „od” – „do”. Proces realizacji obowiązków jest przetwarzany w czasie rzeczywistym. Osoba, która zajmuje się wypełnianiem formularza oraz wprowadzaniem odpowiednich danych, na bieżąco otrzymuje informacje o odrzuceniu lub akceptacji wytycznych, które podała.

Kary za nieterminowość i podanie fałszywych danych

Uchylenie się od obowiązkowego udzielenia informacji lub nieterminowość ich dostarczenia podlega określonym sankcjom. Kara finansowa w przypadku opóźnienia waha się od 200 do 5 000 złotych. Natomiast za podanie do GUS-u fałszywych danych grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Proces w obu tych przypadkach przebiega kilkuetapowo. Przy rozpatrywaniu przewinienia pod uwagę brane są m.in. intencje, zachowanie czy stopień nagięcia zasad.