Zmiany: Sprawozdania finansowe oraz Zgromadzenia Wspólników w czasie epidemii wirusa COVID-19

polski