Robotyzacja i automatyzacja

Robotyzacja i automatyzacja zmieniają oblicze polskich firm

Robotyzacja i automatyzacja wynikają z ciągłego rozwoju technologicznego świata. Postępująca cyfryzacja większości obszarów życia człowieka wręcz wymaga, aby działanie firm również zmierzało ku nowoczesnym rozwiązaniom. Warto wspomnieć, że firmy, potrafiące skutecznie zautomatyzować swoje procesy, szybko stają się silnymi liderami na rynku. Dlatego wdrażanie nowoczesnych rozwiązań staje się nie tylko koniecznością (ze względu na rozwój otoczenia), ale również działaniem pożądanym, zapewniającym wysoki status. Jak w procesach robotyzacji i automatyzacji odnajdują się polskie firmy?

Kto decyduje się na automatyzację?

Na unowocześnienie systemów decydują się głównie duże przedsiębiorstwa. Nikogo nie powinno dziwić, że wielkim korporacjom z ogromnym zapleczem i budżetem, łatwiej jest sięgać po nowsze rozwiązania technologiczne, niż małym firmom. To właśnie najwięksi giganci na rynku wprowadzają do Polski różne programy i technologie, umożliwiając przejęcie ich przez mniejsze przedsiębiorstwa — średnie spółki. Najmniejsze firmy prawdopodobnie będą musiały poczekać, aż procesy automatyzacji i robotyzacji się upowszechnią i w efekcie będą tańsze.

Zazwyczaj robotyzacja i automatyzacja postępuje w największych ośrodkach miejskich w kraju, stopniowo przenosząc — sprawdzone już rozwiązania — do mniejszych miast i wsi. Sprawia to, że duże miasta jak Warszawa czy Kraków stanowią niejako ośrodki rozwoju, stanowiące wzór automatyzacji dla reszty kraju.

Nierzadko zdarza się, że na polski rynek wchodzą firmy, stosujące nowoczesne rozwiązania w innych państwach już od lat. Dopiero po czasie, gdy okazuje się, że proponowane przez nich działania, sprawdzają się, polskie przedsiębiorstwa zaczynają się nimi interesować.

Jakie procesy automatyzacji są wdrażane w polskich firmach?

Najczęściej automatyzacja i robotyzacja firmy skupia się wokół wyeliminowania żmudnych i niepotrzebnych czynności, wykonywanych przez pracowników. Wprowadza się nowoczesne systemy, usprawniające działanie księgowości czy kadr oraz koryguje niedoskonałości, wynikające z braku odpowiedniej liczby pracowników lub problemów organizacyjnych.

Firmy skupiają się również na budowaniu spójnego planu na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Najczęściej dotyczy to wskazania miejsc i elementów działania przedsiębiorstwa, które można by poddać procesowi automatyzacji oraz wykreowaniu planu, pozwalającego na skuteczną cyfryzację firmy.

Problemy i bariery dla automatyzacji i robotyzacji w Polsce

Przede wszystkim wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w firmie, wymaga ogromnych nakładów finansowych. Nie każdą — nawet większą — firmę będzie stać na taką inwestycję. Sprawia to, że procesy automatyzacji i robotyzacji znacząco się wydłużają.

Problem stanowią również obecne systemy informatyczne, wykorzystywane w firmach, często infrastruktury są niedostosowane i nieodpracowane. Bazy danych narażone są na ciągłe cyberataki, skutkujące wyciekiem danych, które dodatkowo nie pomagają we wdrożeniu postępującej cyfryzacji w firmie.

Za barierę uznaje się również brak pomysłu na kierunek automatyzacji i robotyzacji. Firmy nie wiedzą jakie rozwiązania zastosować i które procesy sprawdzą się najlepiej. Przedsiębiorstwa nie posiadają spójnej wizji, co nie pozwala na ich realizację.