spotkanie

Przewiduj – komunikuj się – działaj!

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację pokazującą nasz plan wsparcia dla firm stojących w obliczu kryzysu sanitarnego i gospodarczego.

W zależności od ram czasowych, przedsiębiorstwa będą przechodzić przez kilka etapów:

 • Budowanie odporności
 • Powrót do pracy
 • Przystosowanie się do zmian

Na każdym z powyższych etapów firmy będą wymagały określonych zmian. Jakie pytania powinniśmy sobie zadać, aby odpowiednio się do nich przygotować? Jakie działania należy podjąć?

[pdf-embedder url=”https://exco.pl/wp-content/uploads/2020/05/przewiduj-komunikuj-sie-dzialaj-6.pdf” title=”przewiduj – komunikuj sie – dzialaj”]

 

 

 1. PRZEWIDUJ – KOMUNIKUJ SIĘ – DZIAŁAJ!
 2. FIRMA STOJĄCA W OBLICZU KRYZYSU SANITARNEGO I GOSPODARCZEGO
 3. Firma stojąca w obliczu kryzysu sanitarnego i gospodarczego Zacznijmy od najbardziej pozytywnego scenariusza rozwoju sytuacji. W zależności od ram czasowych, firmy i regiony będą przechodziły przez kilka mniej lub bardziej równoczesnych etapów:
  BUDOWANIE ODPORNOŚCI: Zdolność do radzenia sobie w czasach kryzysu sanitarnego
  POWRÓT DO PRACY: Przywrócenie pracowników do pracy i przygotowanie do powrotu do pracy
  PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIAN: Działanie z myślą o przyszłości w obliczu pojawiających się zmian
  Na każdym z tych etapów w życiu przedsiębiorstwa wymagane będą działania w następujących obszarach: ZARZĄDZANIE KADRY I PŁACE / HR KLIENCI I DOSTAWCY FINANSE / PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORGANIZACJA
  Oczywiście bezpośrednie otoczenie, interakcje podmiotów gospodarczych i komunikacja będą środkami działania, które należy wziąć pod uwagę.
 4. Dostosowanie, zmodyfikowanie sposobu, w jakim myślimy o zarządzaniu – zasadnicze pytania
  W jaki sposób mogę zwiększyć zdolność mojej organizacji do radzenia sobie z obecną sytuacją i do przewidywania przyszłości, podejmując właściwe decyzje już teraz?
  Na etapie budowania odporności:
  ✓ W jaki sposób mogę zapewnić ochronę moim pracownikom?
  ✓ W jaki sposób mogę uspokoić moich klientów?
  ✓ W jaki sposób mogę ustabilizować swoje łańcuchy dostaw?
  ✓ W jaki sposób mogę zarządzać moją firmą, aby przetrwała pod względem finansowym?
  Na etapie powrotu do pracy:
  ✓ Czy mam plan radzenia sobie z obecnym kryzysem?
  ✓ Czy będziemy w tej sytuacji przez kilka tygodni, czy kilka miesięcy?
  ✓ Jak przebiegnie wznowienie działalności?
  ✓ W jaki sposób mogę zapewnić bezpieczeństwo moich pracowników po wznowieniu działalności? Na etapie przystosowywania się do zmian:
  ✓ Do jakich głównych zmian będziemy musieli się dostosować?
  ✓ Jak wdrożyć niezbędne zmiany?
 5. JESTEŚMY TUTAJ ABY WSPIERAĆ PAŃSTWA BIZNES
 6. Ważne działania, które należy podjąć dla Państwa firmy – check-lista
  1. Wsparcie na etapie budowania odporności, umożliwiające bezpośrednie stawienie czoła kryzysowi
   Ustanowienie jednostki kryzysowej
   Wnioski o podjęcie częściowej działalności, ocena skutków w zakresie kosztów
   Wnioski o finansowanie i uruchomienie pomocy
   Przygotowanie prognoz i planów przepływów pieniężnych
   Określenie tabel wyników i zarządzanie skutkami ekonomicznymi
   Analiza zapasów, pól manewru
   Wskazanie głównych zagrożeń i wdrożenie testów warunków skrajnych
   Wdrażanie alternatywnych łańcuchów dostaw i dystrybucji
   Utrzymywanie jasnej komunikacji z pracownikami mojej firmy i osobami trzecimi
  2. Wsparcie przy planowaniu przywracania pracowników do pracy i wznowienia działalności
   Wdrożenie odpowiednich środków sanitarnych
   Analiza stopniowego przywracania pracowników do pracy na podstawie prognozowanego wznawiania działalności
   Wdrożenie narzędzi do zarządzania przepływami pieniężnymi i środkami optymalizacji działalności
   Wdrażanie rozwiązań ochronnych
   Analiza warunków operacyjnych w zakresie wznowienia działalności z klientami i dostawcami: weryfikacja łańcuchów dostaw i/lub zabezpieczenie łańcuchów alternatywnych
   Określenie planu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
   Określenie możliwości współpracy i rozwoju zewnętrznego oraz dostosowane do tych celów prowadzenie działalności
  3. Wspólne działanie z myślą o przyszłości w obliczu pojawiających się zmian
   Pomiar zręczności przedsiębiorstwa w obliczu innego trybu działania organizacji: zmiana metod pracy, analiza środowiska technologicznego, zdolność pracowników i kierownictwa do przystosowania się do nowych warunków
   Analiza elastyczności struktury kosztów przedsiębiorstwa i jego zdolności do samofinansowania
   Dostosowanie warunków umownych wiążących spółkę i współwykonawców
   Przemyślenie alternatywnych strategii dostaw i dystrybucji, które są krótsze, oparte na technologii cyfrowej i trwalsze
   Przemyślenie misji spółki, jej znaczenia i dostosowania ładu korporacyjnego
   Zaangażowanie w działania z zakresu CSR
   Wdrażanie dobrych praktyk wynikających z systemu opracowanego przez Exco
 7. Nasze zaangażowanie na rzecz firm i regionów
  DZIAŁANIA INDYWIDUALNE
  Mają Państwo do dyspozycji wsparcie naszych Ekspertów i Konsultantów w różnych regionach:
  – Wydajność Państwa firmy
  – Finansowanie Państwa firmy
  – Korzystanie z odpowiednich środków prawnych
  – Doskonalenie organizacji i procesów biznesowych
  – Dostosowanie zarządzania i prowadzenia firmy
  – Określenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  – Nadzorowanie możliwości rozwoju
  – Wdrożenie działań ochronnych
  – Opracowanie strategii w oparciu o zaistniałą sytuację
  – Inne usługi związane z doradztwem
  DZIAŁANIA WSPÓLNE
  -Mogą Państwo przyłączyć się do społeczności Exco ekosystem , krajowego systemu bazy danych:
  – Społeczność tzw. „fizycyfrowa” (fizyczna i cyfrowa) przedsiębiorców, którzy współpracują w duchu wzajemnej pomocy i współpracy, dla budowania odporności i pozytywnego wznowienia działalności gospodarczej w danych regionach.
  – W jego centrum znajduje się globalna, wielosektorowa platforma współpracy, która przedstawia najlepsze praktyki, możliwości, nawiązywanie współpracy i treści, aby przyspieszyć wznowienie działalności gospodarczej.
  – Dostęp do specjalistów, których zamiarem jest pomoc podmiotom gospodarczym w przekształceniu kryzysu w okazję do ponownego zdefiniowania swojego przedsiębiorstwa i działalności.
 8. Kontakt EXCO A2A Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 106 02-585 Warszawa NIP: 118-14-71-955 REGON: 014962159 Adres do korespondencji: ul. rtm Witolda Pileckiego 67, p. II 02-781 Warszawa www.exco.pl