Zmiany w Kodeksie spółek handlowych – Prosta Spółka Akcyjna

polski