mężczyzna podpisujący dokument

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych – Prosta Spółka Akcyjna

 Od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy będą mieli możliwość założenia Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.). Prosta Spółka Akcyjna będzie połączeniem spółki akcyjnej i Sp. z o.o. Pierwotne zmiany w kodeksie spółek handlowych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), miały zacząć obowiązywać od 1 marca 2020 r., jednak z uwagi na przedłużające się prace nad nową platformą eKRS, służącą do elektronicznej rejestracji spółki, przesunięto ich wprowadzenie na 1 marca 2021 r. Z kolei nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), która weszła w życie 12 lutego 2021 r., po raz kolejny przełożyła ten termin o kolejne cztery miesiące. Oznacza to, że nowa forma działalności gospodarczej, powinna być dostępna od 1 lipca tego roku.

Celem wprowadzenia P.S.A. jest wzrost atrakcyjności polskiego sytemu technologicznego, próba zatrzymania przedsiębiorców na rynku polskim oraz zachęta dla zagranicznych przedsiębiorców. P.S.A. może założyć każdy, lecz została wprowadzona w myślą o rozwoju branży innowacyjnej i technologicznej.

Czym będzie się wyróżniać Prosta Spółka Akcyjna?
  1. Brak bariery finansowej wejścia – założenie spółki będzie możliwe już od 1 zł lub w formie kapitału niepieniężnego, np. świadcząc pracę lub usługi;
  2. Trzy lata na wniesienie wkładów spółki w całości od dnia rejestracji;
  3. Szybka rejestracja spółki – w formie elektronicznej za pomocą formularza lub w formie aktu notarialnego;
  4. Szerokie uprzywilejowanie akcji;
  5. Uproszczone rozwiązanie spółki bez przeprowadzania likwidacji, poprzez przejęcie całego majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli;
  6. Spółkę może założyć każdy, również w formie jednoosobowej na każdy cel prawnie dopuszczalny;
  7. Struktura spółki – nie ma konieczności powoływania rady nadzorczej;

Prosta spółka akcyjna będzie atrakcyjną formą prowadzenia działalności z uwagi na swoją „prostotę” w jej prowadzeniu, w porównaniu do innych spółek kapitałowych działających w Polsce. Niski czy też niemajątkowy kapitał, pozwoli wielu przedsiębiorcom wejść na rynek i rozwijać swoją działalność.

 

Prosta Spółka Akcyjna

Więcej informacji o Prostej Spółce Akcyjnej: prosta-spolka.pl