ppk

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – umowy są obowiązkowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, długoterminowy program oszczędnościowy, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i rząd.

Pracodawcy powinni przestrzegać pewnych ważnych dat, aby uniknąć kar pieniężnych.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników powinni pamiętać o dwóch terminach:

zarządzenie PPK – do 27 października 2020 r. = pierwsza umowa określa zasady i wiąże firmę z wybraną instytucją finansową. Umowa musi być zawarta nawet jeśli nikt z pracowników nie jest zainteresowany uczestnictwem w PPK.

prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 listopada 2020 r. = druga umowa dotyczy bieżącej administracji systemem PPK.

Wybór instytucji finansowej musi być zaakceptowany przez przedstawicieli pracowników.

Druga umowa dotyczy bieżącej administracji systemem PPK. Powinna ona zostać uzgodniona między instytucją finansową a pracodawcą, w imieniu wszystkich pracowników.

Lista dostępnych instytucji i wszystkich potrzebnych informacji kontaktowych znajduje się na stronie mojeppk.pl.