Pomoc prawna

Doradztwo i wsparcie merytoryczne w obsłudze działalności podmiotów gospodarczych

Nasze usługi obejmują:

dwoje ludzi rozmawia

Zakładanie firm

Pomagamy w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych czy komandytowych, zarówno metodą tradycyjną (umowa spółki zawierana w formie aktu notarialnego), jak również przez internet poprzez system S24 (umowa spółki w formie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym). Ponadto, asystujemy przy tworzeniu spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nasze usługi obejmują:

Likwidacja firm

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy rozwiązywaniu spółek, w tym prowadzenie i nadzór nad procesem likwidacji, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i zawiadomień wraz z możliwością pełnienia funkcji likwidatora.


Doradztwo w zakresie prawa pracy

Oferujemy doradztwo przy nawiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o szkolenie oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Ponadto, współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie pracy, dzięki czemu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradztwa kadrowo-płacowego na poziomie naszej spółki oraz doradztwa i reprezentacji procesowej na poziomie współpracujących z nami kancelarii.