spotkanie

PODMIOTY BEZ NIP I REGON – regulacje z ustawie o PPK

Na portalu www.mojeppk.pl pojawiła się informacja o planowanej zmianie przepisów w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiany mają polegać na uregulowaniu w ustawie o PPK sposobu zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez podmioty nieposiadające numeru identyfikacyjnego NIP i REGON. Według zapowiedzi w przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca nie posiada numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON), podmiotem zatrudniającym będzie płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że wszelkie obowiązki podmiotu zatrudniającego wynikające z ustawy o PPK będą spoczywać na zatrudnionym, który przejął od pracodawcy/zleceniodawcy role płatnika składek.

Takie regulacje mają znaleźć się w rozszerzonej definicji podmiotu zatrudniającego w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Więcej informacji na temat przejęcia roli płatnika składek można znaleźć na stronie ZUS :

https://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-podmiotu-pelniacego-role-platnika-zagranicznego