PODMIOTY BEZ NIP I REGON – regulacje z ustawie o PPK

polski