Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 sierpnia 2016 r., zmianie uległa lokalizacja biura EXCO A2A Polska w Warszawie. Nowe biuro mieści się przy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

EXCO A2A Polska Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 67
02-781 Warszawa

Jednocześnie podkreślamy, że adres rejestrowy siedziby spółki EXCO A2A Polska Sp. z o.o.- Al. Niepodległości 106, 02-585 Warszawa, numery KRS, NIP, REGON oraz numery telefonów nie ulegają zmianie.