Tłumaczenia poświadczone i uwierzytelnione wykonywane są jedynie przez tłumaczy przysięgłych, wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Uprawnienia do wykonywania tego rodzaju tłumaczeń są z nadania ministerialnego, którego warunkiem jest pomyślny

wynik uzyskany na państwowym egzaminie na tłumacza przysięgłego. W Polsce, podstawą do wykonywania zawodu jest obowiązująca od 27 stycznia 2005 r. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Przedłożenia tłumaczeń poświadczonych lub uwierzytelnionych wymagają najczęściej urzędy, sądy, prokuratura czy policja.

CO TŁUMACZYMY?

  • Dokumentację związaną z założeniem i prowadzeniem firmy: wyciągi z KRS, statuty bądź umowy spółki, wpisy do ewidencji, zaświadczenia o przyznaniu numerów REGON, VAT, NIP, faktury;
  • Dokumentację prawną wymagającą poświadczenia: akty notarialne dotyczące transakcji kupna i sprzedaży (nieruchomości, udziałów, etc.), pełnomocnictwa, wyroki i postanowienia sądu;
  • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu;
  • Pozostałe dokumenty urzędowe: dyplomy, certyfikaty, patenty, prace naukowe, etc.

TŁUMACZENIA USTNE U NOTARIUSZA

Obecność tłumacza przysięgłego wymagana jest również podczas podpisywania aktu u notariusza, gdy jedna ze stron nie włada językiem polskim.

Wyceń tłumaczenie

Izabela Cedro
Kierownik Działu Tłumaczeń

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz