Tłumaczenie tekstów o treści marketingowej stanowi dość szczególny rodzaj tłumaczenia
specjalistycznego. Takie tłumaczenia muszą nie tylko być wierne i dokładnie oddawać treść
przekazu, ale też wyróżniać się formą – zachęcić i zaciekawić odbiorcę, przekonać, czasami
zaskoczyć. Wymagają lekkiego pióra, ale również umiejętności lokalizacji językowej oraz
bardzo dobrej znajomości kultury języka docelowego. Dlatego też powinny być wykonywane
przez tłumaczy z doświadczeniem w branży marketingowej i w reklamie, w tym w reklamie
internetowej.

Tłumaczymy m.in.

  • ulotki i broszury
  • strony internetowe
  • kampanie marketingowe
  • artykuły prasowe
  • newslettery
  • materiały promocyjne
  • prezentacje multimedialne
  • napisy w materiałach filmowych

dla naszych Klientów, prowadzących działalność w takich dziedzinach, jak: branża
motoryzacyjna, przemysł rolno-spożywczy, nieruchomości, firmy świadczące usługi
informatyczne i elektroniczne, spółki z przemysłu tekstylnego, wydawnictwa, hotele i firmy
cateringowe.

Jako że w grę wchodzi wizerunek Klienta, dbamy o kreatywność i profesjonalizm
wykonywanych tłumaczeń.

Wyceń tłumaczenie

Izabela Cedro
Kierownik Działu Tłumaczeń

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz