Tłumaczenia finansowe wykonywane są w oparciu o doświadczenie i wiedzę tłumaczy specjalizujących się w dziedzinach z zakresu ekonomii, podatków i księgowości. Z naszego 18-letniego doświadczenia nabytego na rynku polskim wynika, że coraz więcej firm potrzebuje wysokiej jakości tłumaczeń specjalistycznych z szeroko pojętej dziedziny finansów. Mogliśmy się również przekonać o tym, jak istotna jest precyzyjna, właściwa terminologia oraz dokładność, dzięki którym dane finansowe mogą być prezentowane w sposób przejrzysty i czytelny dla odbiorców i partnerów biznesowych.

 

CO TŁUMACZYMY?

 • sprawozdania finansowe okresowe i roczne
 • faktury
 • opinie biegłych rewidentów
 • bilanse
 • rachunki zysków i strat
 • dokumenty zgodności
 • prezentacje danych finansowych
 • biznesplany
 • wytyczne raportów finansowych
 • sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • zeznania podatkowe
 • zestawienia zmian w kapitale
 • raporty z audytu
 • umowy handlowe
 • sprawozdania z posiedzeń rad nadzorczych
 • oświadczenia o darowiznach publicznych i prywatnych
 • porozumienia między udziałowcami
 • dokumentację ubezpieczeniową
 • dokumentację bankową
 • dokumentację związaną z fuzją, nabyciem i podziałem
 • inne

Wyceń tłumaczenie

Izabela Cedro
Kierownik Działu Tłumaczeń

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz