Wszystkie teksty przetłumaczone przez EXCO poddawane są następnie standardowej weryfikacji, wliczonej w cenę tłumaczenia. Jej celem jest zagwarantowanie spójności terminologicznej, jak również spójności stylu oraz rejestru językowego. Szczególny rodzaj usługi stanowi weryfikacja przez rodowitego użytkownika języka, czyli native speakera, co jest praktyką zalecaną w szczególności w tekstach o treści marketingowej. Inną, dodatkową usługą, jest korekta (tzw. proofreading), polegająca na sprawdzeniu tekstu docelowego przed jego publikacją.

Wyceń tłumaczenie

Izabela Cedro
Kierownik Działu Tłumaczeń

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz