Pomagamy w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych czy komandytowych, zarówno metodą tradycyjną (umowa spółki zawierana w formie aktu notarialnego), jak również przez internet poprzez system S24 (umowa spółki w formie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym). Ponadto, asystujemy przy tworzeniu spółek cywilnych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nasze usługi obejmują:

  • konsultacje i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa oraz przedmiotu działalności gospodarczej,
  • sporządzenie umowy spółki na indywidualne potrzeby klienta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  • organizowanie spotkań w kancelarii notarialnej oraz wsparcie podczas czynności notarialnych,
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w odpowiednich urzędach (spółki prawa handlowego),
  • przygotowanie wniosków o wpis wspólników spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • aktywny udział oraz monitorowanie procesu rejestracji przedsiębiorstwa do czasu jego finalizacji.
Magdalena Laskowska
Specjalista ds. Prawnych

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz