Nasze usługi obejmują:

  • bieżące doradztwo na rzecz spółek handlowych, w tym doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów spółek, doradztwo w zakresie zmian kapitałowych spółki, pożyczek wspólników, dopłat,
  • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym umów spółek oraz regulaminów,
  • przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników,
  • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • aktywny udział i monitorowanie zmian w rejestrze przedsiębiorców;
  • bieżące doradztwo na rzecz spółek cywilnych oraz jednoosobowych przedsiębiorców, w tym pomoc w wypełnieniu wniosków o dokonanie zmian, zawieszenia albo wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Magdalena Laskowska
Specjalista ds. Prawnych

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz