Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy rozwiązywaniu spółek, w tym prowadzenie i nadzór nad procesem likwidacji poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i zawiadomień wraz z możliwością pełnienia funkcji likwidatora.

Magdalena Laskowska
Specjalista ds. Prawnych

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz