Usługa skierowana jest do cudzoziemców uzyskujących dochody na terenie Polski oraz do podmiotów działających na terenie Polski i dokonujących wypłaty świadczeń na rzecz cudzoziemców.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie prawidłowego wypełniania ustawowych obowiązków w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu.

Zakres usługi obejmuje:

 1. W ciągu roku podatkowego:
 2. a) Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, w tym:
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski;
 • Wsparcie w ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskaniu certyfikatów rezydencji podatkowej;
 • Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej;
 • Wsparcie dotyczące zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka;
 • Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc;
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku;
 • Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem.
 1. b) Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
 • Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego;
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS;
 • Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc;
 • Realizowanie przelewów ZUS.
 1. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych, w tym:
 • od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych w Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych;
 • od dochodów kapitałowych;
 • od dochodów związanych z obrotem nieruchomości;
 • w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko).

Więcej informacji na temat oferowanego wsparcia  można uzyskać kontaktując się z nami.

Beata Śmiałkowska
Dyrektor Działu Kadr i Płac

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz