Regulamin pracy jest jednym z kluczowych wewnętrznych dokumentów w firmie. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie. Wymóg jego tworzenia dotyczy firm zatrudniających minimum 50 pracowników. Jego celem jest prawne unormowanie porządku wewnętrznego w danej firmie oraz odpowiadające jego potrzebom ustalenie obowiązków pracowników. Z treścią regulaminów powinni być zapoznani wszyscy pracownicy, jednak sposób i forma informowania pracowników jest wewnętrzną sprawą każdej  firmy.

Proponujemy naszym klientom usługę sporządzania oraz audytu istniejących już regulaminów pracy. Przed wejściem w życie, regulaminy muszą być podpisane przez dyrektora oraz uzyskać akceptację przez upoważniony organ.

Beata Śmiałkowska
Dyrektor Działu Kadr i Płac

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz