Pomagamy naszym klientom w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska niskiego, średniego i wyższego szczebla. Naszymi klientami są głównie firmy z kapitałem zagranicznym,  działające w różnych dziedzinach gospodarki.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych konsultantów, ich wiedzy na temat polskiego rynku pracy i źródeł pozyskiwania pracowników, możemy dotrzeć do najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Beata Śmiałkowska
Dyrektor Działu Kadr i Płac

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz