Outsourcing płac gwarantuje poufność danych pracowników i firmy, zgodność z wymogami prawa pracy oraz kontrolowany dostęp do danych pracowników. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu zdobytemu w tym obszarze, jesteśmy w stanie zapewnić obsługę płacową i doradztwo, niezależnie od branży, wielkości firmy czy liczby pracowników. Staramy się zapewnić naszym klientom sprawność procesów w każdej fazie rozliczenia. Nasza obsługa płacowa obejmuje m.in:

  • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustaleniami z klientem,
  • sporządzanie i przekazywanie pasków płacowych pracowników,
  • przygotowywanie rocznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
  • rozliczanie czasu pracy.
Beata Śmiałkowska
Dyrektor Działu Kadr i Płac

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz