Obsługa kadrowa polega na wielu rutynowych, a zarazem pracochłonnych czynnościach. Nieustanne zmiany przepisów oraz regulacji prawa pracy wymaga bieżącego śledzenia informacji branżowych. Niezbędna jest fachowa wiedza z tego obszaru, doświadczenie i czas. Wiemy, że administracja kadrowa jest istotnym, ale nie najważniejszym aspektem biznesu dla naszych klientów. Decydując się na współpracę, nasi klienci mogą poświecić więcej uwagi swoim działaniom na rzecz rozwoju firmy, a wszystkie kwestie związane z zarządzaniem kadrami mogą powierzyć nam. W ramach tych usług proponujemy m.in.:

  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w stosownych instytucjach administracji państwowej,
  • wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń dla pracowników,
  • weryfikację i przygotowywanie umów dla pracowników,
  • sporządzanie aneksów wprowadzających zmiany w umowach z pracownikami,
  • opracowanie regulaminów wewnętrznych oraz procedur grupowych,
  • reprezentowanie klientów w przypadku kontroli instytucji administracji państwowej,
  • organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy,
  • przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy.
Beata Śmiałkowska
Dyrektor Działu Kadr i Płac

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz