Poufność dotycząca kwestii wynagrodzeń dla kadry zarządzającej jest istotnym czynnikiem bezpiecznego systemu naliczania płac w każdej firmie.

Kontrakt menedżerski jest dużo bardziej prestiżowym typem umowy i ma zastosowanie w przypadku osób zarządzających wyższego szczebla. Często utożsamiany jest z umową o pracę, jednak w rzeczywistości bardzo się od siebie różnią. Kontrakt menedżerski nazywany jest czasami umową o zarządzanie. Właściciel firmy podpisuje go z menedżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do kierowania firmą i do podejmowania w niej kluczowych decyzji. Proponujemy naszym klientom usługi związane z przygotowaniem i rozliczaniem tego rodzaju umów.

Beata Śmiałkowska
Dyrektor Działu Kadr i Płac

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz