Pogotowie księgowe ma zwykle zastosowanie w przypadku zastępstwa personelu księgowego podczas długotrwałych nieobecności. Celem tej usługi jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. główny księgowy lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać analizy stanu ksiąg rachunkowych klienta, ewidencji podatkowych oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się księgowością do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Tego rodzaju usługa pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem nowego pracownika.

Anna Dworzak
Dyrektor Działu Księgowego

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz