Prowadzenie spraw księgowych spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej to zadanie, które należy powierzyć profesjonalistom z branży.  Proponujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, realizowaną zgodnie z ustawą o rachunkowości. Współpracując z nami można mieć pewność, że Państwa sprawy finansowe i księgowość będą prowadzone rzetelnie i skrupulatnie, przez osoby mające bogatą wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, popartą wieloletnim doświadczeniem. Staramy się, aby realizowane przez nas usługi outsourcingu były świadczone na najwyższym poziomie oraz w oparciu o wymagające standardy, które gwarantują odpowiednią ich jakość.

W ramach powierzonego nam prowadzenia ksiąg rachunkowych, proponujemy Państwu opracowanie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa, a także wprowadzenie i monitoring księgowości analitycznej dotyczącej działalności operacyjnej.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • opracowanie polityki rachunkowości,
  • sporządzenie instrukcji obiegu dokumentów w firmie klienta lub między naszym biurem a klientem,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • przygotowywanie deklaracji i zeznań podatkowych,
  • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,
  • raporty statystyczne,
  • analizy dla kadry kierowniczej,
  • sprawozdania skonsolidowane i zgodne ze standardami wewnętrznymi grupy.
Anna Dworzak
Dyrektor Działu Księgowego

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz