Realizując nadzór księgowy przejmujemy czynności głównego księgowego, co pozwala zoptymalizować koszty obsługi księgowej prowadzonej w firmie klienta. Proponujemy merytoryczne wsparcie dla Państwa zespołu, kontrolę terminów i realizowanych prac.

W przypadku przejęcia nadzoru nad personelem księgowym, zajmujemy się m.in:

  • weryfikacją poprawności zaksięgowanych dokumentów oraz wprowadzonych danych,
  • wyrywkowym przeglądem ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacją deklaracji podatkowych,
  • przeglądem innych danych księgowych finansowych.
Anna Dworzak
Dyrektor Działu Księgowego

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz