Usługa umożliwia kontrolę i analizę działalności firmy oraz wdrożenie przyjętej strategii.

Aby odnieść sukces w biznesie, niezbędna jest ciągła analiza osiąganych efektów oraz poniesionych kosztów. Dlatego każdy zarząd powinien korzystać z narzędzi do analizy finansowej, dostosowanych do specyfiki działalności i indywidualnego stylu zarządzania. Proponujemy naszym klientom sporządzanie raportów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb lub potrzeb grupy, w różnych cyklach rozliczeniowych.

Tomasz Fordymacki
Dyrektor Działu Analiz Finansowych / Specjalista ds. Wymian Dewizowych

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz