Raporty dla zarządu

Usługa umożliwia kontrolę i analizę działalności firmy oraz wdrożenie przyjętej strategii.

Aby odnieść sukces w biznesie, niezbędna jest ciągła analiza osiąganych efektów oraz poniesionych kosztów. Dlatego każdy zarząd powinien korzystać z narzędzi do analizy finansowej, dostosowanych do specyfiki działalności i indywidualnego stylu zarządzania. Proponujemy naszym klientom sporządzanie raportów, dostosowanych do indywidulanych potrzeb lub potrzeb grupy, w różnych cyklach rozliczeniowych.

Sporządzanie biznesplanów

Biznes plany stanowią nieodłączny element każdej firmy. Aby uniknąć błędów merytorycznych oraz formalnych, oferujemy usługę sporządzenia biznesplanu wraz z kompleksową  analizą opłacalności danego projektu.

Dostosowujemy biznesplany do potrzeb firmy, uwzględniając wszelkie ograniczenia finansowe czy prawne oraz staramy się, aby tworzone przez nas biznesplany oddawały rzeczywiste warunki działalności firmy.

Optymalizacja transakcji walutowych

W oparciu o współpracę z internetową platformą wymiany walut, jesteśmy w stanie zaoferować klientom dużo bardziej atrakcyjne kursy w porównaniu z bankami czy kantorami,  z pominięciem tzw. spread’u. Proponujemy wstępną analizę korzyści w oparciu o 3 ostatnie transakcje wymiany dewizowej, następnie wizualizację zysków oraz przeprowadzenie testowej transakcji. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w tej branży, jak również doświadczony zespół specjalistów w tej dziedzinie.

Tomasz Fordymacki
Dyrektor Działu Analiz Finansowych / Specjalista ds. Wymian Dewizowych

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz