Wycena ma na celu dostarczenie rzetelnej i wiarygodnej, a jednocześnie przygotowanej przez niezależny podmiot informacji o przedmiocie wyceny.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nieustannie wpływa na wartość poszczególnych składników majątku, jak również całych przedsiębiorstw. Na wartość przedsiębiorstwa wpływają m.in.: składniki niematerialne, udział w rynku, prognoza wyników, procentowa stopa dyskontowa, aktualny poziom cen instrumentów finansowych. Dlatego w trakcie wyceny należy odpowiednio dobrać metody, które pozwolą jak najlepiej określić rzeczywistą wartość wycenianego podmiotu.

Wycena dokonywana przez nasz zespół opiera się na aktywnej współpracy z przedstawicielami wycenianego przedmiotu, która prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta.

Odpowiedni dobór metody wyceny stanowi najistotniejszy element procesu oszacowania rzeczywistej wartości godziwej i musi być dopasowany do celu oraz przedmiotu wyceny. Stosujemy wyłącznie sprawdzone i powszechnie uznawane metody wyceny oparte na międzynarodowych standardach.

Podmiot zlecający wycenę otrzymuje od nas raport zawierający charakterystykę przedmiotu wyceny, założenia dotyczące wyceny oraz wycenę przeprowadzoną wytypowanymi wcześniej metodami wraz z ostateczną wartością jej przedmiotu.

Agnieszka Janeczek
Kierownik Działu Konsultingu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz