Restrukturyzacja jest procesem związanym z poprawą wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzące podczas restrukturyzacji mają na celu przywrócenie w przedsiębiorstwie równowagi wewnętrznej lub zewnętrznej. Jest ona procesem złożonych zmian w przynajmniej jednym z trzech wymiarów organizacji takich jak: zakres działania, struktura kapitałowa lub organizacja wewnętrzna firmy. Restrukturyzacja nie musi koniecznie dotyczyć całego przedsiębiorstwa, ale jedynie pewnego obszaru funkcjonowania.

Restrukturyzacja ma na celu zapobieganie likwidacji przedsiębiorstwa bądź nadanie firmie nowego kierunku rozwoju. W tym kontekście można mówić o restrukturyzacji naprawczej i restrukturyzacji rozwojowej.

Restrukturyzacja naprawcza polega na wyciągnięciu spółki z trudnej sytuacji gospodarczej i jako usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy pomimo dużego potencjału osiągają złe wyniki i są zagrożeni utratą płynności, a nawet bankructwem.

Restrukturyzacja rozwojowa dotyczy przedsiębiorstw w dobrej sytuacji, ale rozwijających się wolniej niż mogłyby, biorąc pod uwagę posiadane aktywa. Oferowana usługa polega na zdynamizowaniu rozwoju przedsiębiorstwa przez wykorzystanie istniejących szans.

Wszystkie restrukturyzacje przedsiębiorstw przeprowadzamy w sposób kompleksowy. Nasze usługi obejmują zarówno analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia, określenie celów spółki, stworzenie planu restrukturyzacji oraz pozyskanie niezbędnych zasobów do jego zrealizowania. Pomagamy przedsiębiorcom odkryć potencjał ich firm i zbudować nową, korzystną pozycję rynkową.

Agnieszka Janeczek
Kierownik Działu Konsultingu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz