Konsolidacja sprawozdań finansowych polega na połączeniu sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących odrębnie na rynku, ale powiązanych kapitałowo, i takim ich przedstawieniu, jak gdyby działały one jako jeden podmiot gospodarczy.

Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga szczególnych umiejętności i wiedzy. Nie jest konieczne, by w każdej jednostce dominującej był pracownik, który takie sprawozdanie sporządzi. Co więcej, znalezienie odpowiedniego specjalisty nie jest proste. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uczestniczymy aktywnie w procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Po ustaleniu, które spółki muszą zostać uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, opracowujemy arkusze konsolidacyjne i kalkulujemy korekty oraz wyłączenia konsolidacyjne, a następnie sporządzamy skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Na życzenie Klientów oferujemy również usługi doradcze w zakresie organizacji procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące weryfikację zasad sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i kompletności zgromadzonej dokumentacji konsolidacyjnej.

Agnieszka Janeczek
Kierownik Działu Konsultingu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz