Audyt wewnętrzny to analiza procesów oraz poszczególnych działań zachodzących w przedsiębiorstwie. W zależności od Państwa potrzeb oferujemy pomoc zarówno w zaprojektowaniu i wdrożeniu od podstaw procesów kontroli wewnętrznej, jak też dokonamy przeglądu i oceny funkcjonujących już procesów. Nasi specjaliści dokonają analizy i dokumentacji procesów, identyfikacji ryzyk i adresujących je kontroli wewnętrznych, a także przeprowadzą testy działania tych kontroli.

W wyniku tych prac otrzymają Państwo raport, zawierający nasze  rekomendacje w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Agnieszka Janeczek
Kierownik Działu Konsultingu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz