Usługa ta pozwala na zoptymalizowanie działalności poszczególnych działów w Państwa firmie. Ma to na celu między innymi całkowitą reorganizację działów i usprawnienie przepływu informacji między nimi.

Celem audytu organizacyjnego jest uregulowanie i usystematyzowanie wewnętrznych procedur wpływających na system zarządzania pracą w firmie oraz polepszenie jakości badanych procesów. Usługa audytu organizacyjnego pozwala ocenić m.in.:

  • efektywność działalności firmy
  • sposób zarządzania
  • potencjał organizacyjny.

Badanie realizowane jest w oparciu o dokumentację oraz wywiady z pracownikami i kadrą zarządzającą. Po jego zakończeniu, sporządzamy raport wraz ze stosownymi wytycznymi dla firmy.

Agnieszka Janeczek
Kierownik Działu Konsultingu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz