Nowoczesne zarządzanie opiera się na dostępie do informacji, umiejętności ich analizy i wyboru tych, które faktycznie wpływają na trafność decyzji biznesowych, co w efekcie przekłada się na sukces firmy. Optymalnie dobrany system informatyczny ma wpływ na zwiększenie efektywności działania firmy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Właściwy wybór systemu informatycznego jest podstawą każdego procesu wdrożeniowego. Proponujemy Państwu m.in:

  • inwentaryzację stosowanych systemów i istniejących interfejsów,
  • analizę bieżących problemów,
  • diagnostykę organizacji pracy działów IT,
  • weryfikację przewidywanych inwestycji w obszarze IT, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy,
  • ocenę ryzyka związanego z utrzymaniem systemów IT.
Adam Winter
Kierownik działu IT

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz