Postęp w dziedzinie technologii informatycznych wpłynął na to, że informacje są coraz częściej przechowywane w formie elektronicznej, wewnątrz systemów informatycznych. Aby zagwarantować bezpieczeństwo informacji, konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczenia systemów informatycznych.

Najczęściej spotykane zagrożenia to m.in:

  • działania przestępcze,
  • błędy pracowników obsługujących system komputerowy,
  • siła wyższa (np. klęski żywiołowe, zmiany przepisów prawa),
  • awarie sprzętu i oprogramowania.

Skuteczność stosowanych zabezpieczeń zależy od ludzi, dlatego też nad polityką bezpieczeństwa w firmie powinien czuwać zespół ludzi odpowiedzialnych za opracowanie planu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Bazy danych gromadzone na serwerach są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych i różnego rodzaju instytucji, a ich utrata może spowodować nieodwracalne skutki. W związku z tym proponujemy naszym klientom analizę zabezpieczeń stosowanych w systemach informatycznych.

Adam Winter
Kierownik działu IT

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz