Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na brak odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki i pojedyncze opodatkowanie dochodów.

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność do czynności prawnych. Nie mogę one mieć statusu spółki jednoosobowej, musi być co najmniej dwóch wspólników. Dlatego też spółkę komandytową tworzą dwa rodzaje wspólników: komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje (w opisanym przypadku będzie to spółka z o.o.), a także komandytariusz – nie działa w spółce, wnosi wkład, odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionej w umowie kwoty finansowej.

Pomożemy Państwu przy wyborze stosownej formy prawnej działalności, mając na uwadze optymalizację podatkową.

Sybilia Pawlikowska-Zawiślak
Dyrektor Biura Kraków / Specjalista ds. Podatkowych i Cen Transferowych

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz