Efektywne zarządzanie finansami firmy wymaga dostępu do szerokiej wiedzy w tym zakresie.  Proponujemy naszym klientom wsparcie we wszystkich działaniach, wpływających na rachunkowość i sprawozdawczość firmy.

Realizujemy różnego rodzaju badania i analizy dotyczące sposobów księgowania oraz systemów księgowych, sporządzamy opinie potwierdzające prawidłowość stosowanych rozwiązań. Udzielamy też różnego rodzaju konsultacji z dziedziny sprawozdawczości i rachunkowości. Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością firmy oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w tym zakresie.

Andrzej Korchowiec
Dyrektor Działu Audytu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz