Poprawne dane finansowe i księgowe stanowią niezbędny element prowadzenia firmy osiągającej sukcesy. W oparciu o te dane sporządzane są wewnętrzne plany rozwoju firmy, a także wykorzystuje się je do współpracy z zewnętrznymi podmiotami tj. bankami, urzędami czy klientami. Badamy poprawność danych finansowych, wskazując rozbieżności i prezentując sposoby ich naprawienia.

W ramach tej usługi weryfikujemy poprawność i rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych.

Andrzej Korchowiec
Dyrektor Działu Audytu

Audyt

Poprzez usługę audytu pomagamy naszym klientom w procesach zarządzania i przyczyniamy się do ich doskonalenia.

Zobacz

Outsourcing Księgowości

W naszej pracy stosujemy nowoczesne procesy i korzystamy z rozwiązań technologicznych na najwyższy poziomie.

Zobacz

Kadry i Płace

Przygotowujemy niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządzamy zestawy dokumentów do ZUS, naliczamy wynagrodzenia.

Zobacz

Konsulting

Określamy obszary, w których zastosowanie najlepszych praktyk przyniesie największe zyski, a następnie opracowujemy ich wdrożenia

Zobacz